శ్రీ రెడ్డి మరో సంచలనం.. చికాగో S*X రాకెట్లోని పేర్లు బయటపెట్టిన శ్రీ రెడ్డి

శ్రీ రెడ్డి మరో సంచలనం.. చికాగో S*X రాకెట్లోని పేర్లు బయటపెట్టిన శ్రీ రెడ్డి

 

Actress Sri Reddy named 36 Tollywood Actresses & Singers who according to her had travelled to USA in the recent past. She had even leaked the photographs of few heroines on her Facebook page.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *